Narzędzia teledetekcyjne w analizie stanu roślinności

Anna Jarocińska
University of Warsaw
Polska

Bogdan Zagajewski
University of Warsaw
Polska

Słowa kluczowe:

Hyper-i-net; obrazy hiperspektralne; DAIS 7915; fAPAR; LAI; SAVI; NDVI; stan upraw; góry

Pełny tekst:

PDF (English)