Dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych w środowisku leśnym za pomocą odbiornika GNSS

Natalia Grala
Warsaw University of Life Sciences
Polska

Michał Brach
Warsaw University of Life Sciences
Polska

Słowa kluczowe:

GNSS; leśnictwo; geodezja

Pełny tekst:

PDF (English)