Modele dla monitorowania wykrywania zmian użytkownia terenu przez klasyfikację obszarów zabudowanych

Bahaaeddin AlHaddad

Hiszpania

Malcolm Burns

Hiszpania

Josep Cladera

Hiszpania

Słowa kluczowe:

wykrywanie zmian; klaster; jądro; Voronoi

Pełny tekst:

PDF (English)