Aspekty rozwoju eksportowej działalności geodezyjnej

Jerzy Gaździcki

Polska

Słowa kluczowe:

geodezja; kartografia; eksport usług; GEOKART; osnowa geodezyjna Iraku

Pełny tekst:

PDF PDF (English)