Aproksymacja jednostajna odwzorowań kartograficznych

Paweł Pędzich

Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania kartograficzne; aproksymacja; wielomiany Czebyszewa

Pełny tekst:

PDF