Precyzyjne pozycjonowanie pni drzew na kołowych powierzcniach probnych przy użyciu urządzenia PosTex

Piotr Wężyk
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Polska

Radosław Sroga
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Polska

Piotr Szwed
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Polska

Słowa kluczowe:

PosTex (Haglöf); pierśnicomierz elektroniczny; lokalizacja pnia drzewa; TLS

Pełny tekst:

PDF