Optymalizacja analiz przestrzennych na przykładzie badania zależności we fragmencie korytarza ekologicznego rzeki Bug

Paweł Sypuła
Biuro Urzędzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Szczecinku
Polska

Joanna Adamczyk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

analizy przestrzenne; lasy; zadrzewienia; korytarz ekologiczny

Pełny tekst:

PDF