Geomatyka w leśnictwie - próba oceny stanu i perspektyw

Heronim Olenderek
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; leśnictwo; badania; wdrożenia; kształcenie

Pełny tekst:

PDF