Pola potencjalnych zastosowań teledetekcji w Lasach Państwowych i sprzyjające tym zastosowaniom formy organizacyjne

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Tomasz Zawiła-Niedźwiecki
Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde, Niemcy
Polska

Słowa kluczowe:

wielofunkcyjne leśnictwo; teledetekcja; inwentaryzacja lasu

Pełny tekst:

PDF