Czynniki kształtujące potrzeby inwentaryzacyjne Lasów Państwowych

Jerzy Mozgawa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Paweł Strzeliński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

teledetekcja; radar; georadar; skaning naziemny; leśnictwo

Pełny tekst:

PDF