Współczesne możliwości pomiaru szczegółów sytuacyjnych w przestrzeni leśnej

Michał Brach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

GPS; DGPS; geodezja leśna; tachimetr elektroniczny

Pełny tekst:

PDF