Przestrzenny rozkład punktów odbić impulsów skanera laserowego a wybrane cechy drzewostanu

Krzysztof Będkowski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Krzysztof Stereńczak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Polska

Słowa kluczowe:

LIDAR; ostatnie echo; chmura punktów; pionowy rozkład; leśnictwo

Pełny tekst:

PDF