Edytory metadanych – porównanie wybranych aplikacji „Open Source"

Maciej Rossa
Państwowy Instytut Geologiczny
Polska

Leszek Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.
Polska

Słowa kluczowe:

metadane; edytor metadanych; standard otwarty; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF