Dyspersja małych obiektów na powierzchni morza w aspekcie morskich systemów geoinformacyjnych

Marek Przyborski
Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
Polska

Słowa kluczowe:

dyspersja; turbulencja; SAR

Pełny tekst:

PDF