Problematyka integracji modeli krajowych danych georeferencyjnych z normami ISO serii 19100

Wojciech Pachelski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Zenon Parzyński
Politechnika Warszawska
Polska

Agnieszka Zwirowicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polska

Słowa kluczowe:

normy ISO; modelowanie pojęciowe; dane referencyjne; instrukcje techniczne

Pełny tekst:

PDF