Rola geodezji w administracji publicznej w kontekście implementacji dyrektywy INSPIRE

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Słowa kluczowe:

infrastruktura informacji przestrzennej; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF