Ontologie w SDI oraz koncepcja ich wykorzystania do budowy inteligentnego geoportalu

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Tomasz Kubik
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

ontologia; informacja przestrzenna; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF