Wykorzystanie wolnego oprogramowania do budowy usług katalogowych

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Bartosz Kopańczyk
GeoScope
Polska

Tomasz Kubik
Politechnika Wrocławska
Polska

Paweł Netzel
Uniwersytet Wrocławski
Polska

Witold Paluszyński
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; usługi katalogowe; informacja przestrzenna; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF