Przykłady budowy infrastruktury danych przestrzennych na poziomie powiatowym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania

Adam Iwaniak
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Bartosz Kopańczyk
GeoScope
Polska

Tomasz Kubik
Politechnika Wrocławska
Polska

Paweł Netzel
Uniwersytet Wrocławski
Polska

Witold Paluszyński
Politechnika Wrocławska
Polska

Słowa kluczowe:

SDI; FOSS; wolne oprogramowanie; informacja przestrzenna; interoperacyjność

Pełny tekst:

PDF