Modelowanie zmian użytkowania przestrzeni rolniczej na przykładzie województwa podlaskiego

Tomasz Stuczyński
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Polska

Przemysław Czaban
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Polska

Monika Kowalik
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Polska

Artur Łopatka
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Puławy
Polska

Słowa kluczowe:

modelowanie zmian użytkowania gruntów; automaty komórkowe

Pełny tekst:

PDF