Rozbudowa struktury geoinformacyjnej systemu „GIS Mokradła” na podstawie danych zawartych w dokumentacjach złóż torfu

Marek Rycharski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Hubert Piórkowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Janusz Ostrowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Zuzanna Oświecimska-Piasko
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Słowa kluczowe:

mokradła; złoża torfu; stratygrafia; GIS

Pełny tekst:

PDF