Integracja baz danych o polskich mokradłach i torfowiskach w systemie „GIS Mokradła"

Zuzanna Oświecimska-Piasko
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Hubert Piórkowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Janusz Ostrowski
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach
Polska

Słowa kluczowe:

mokradła; GIS; integracja baz danych

Pełny tekst:

PDF