Identyfikacja zasobów danych przestrzennych gospodarki wodnej w kontekście potrzeb planowania

Małgorzata Barszczyńska
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Elżbieta Łasut
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Tomasz Walczykiewicz
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Polska

Słowa kluczowe:

dane przestrzenne; planowanie; gospodarowanie wodami; Ramowa Dyrektywa Wodna

Pełny tekst:

PDF