Ekstrakcja klas pojazdów z obrazu pola obserwacji kamery cyfrowej

Jan Piecha
Silesian University of Technology
Faculty of Transport
Department of Informatics Systems in Transport
Polska

Marcin Staniek
Silesian University of Technology
Faculty of Transport
Department of Informatics Systems in Transport
Polska

Słowa kluczowe:

wideo-detekcja; przetwarzanie obrazów; sterowanie ruchem on-line; klasy pojazdów

Pełny tekst:

PDF (English)