Dylematy produkcji elektronicznych map nawigacyjnych dla potrzeb żeglugi śródlądowej

Andrzej Stateczny
Akademia Morska w Szczecinie
Polska

Słowa kluczowe:

elektroniczne mapy nawigacyjne; nawigacja śródlądowa

Pełny tekst:

PDF