Inicjatywa OWS-5 – kolejny etap rozwoju i harmonizacji specyfikacji OGC dotyczących geoprzestrzennych usług sieciowych

Janusz Michalak
Uniwersytet Warszawski
Polska

Słowa kluczowe:

standardy geoprzestrzenne; sieciowe usługi geoprzestrzenne; interoperacyjność usług

Pełny tekst:

PDF