Edytor metadanych MEDARD - narzędzie do implementacji dyrektywy INSPIRE w Polsce

Leszek Litwin
Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych
Polska

Słowa kluczowe:

metadane; edytor metadanych; INSPIRE

Pełny tekst:

PDF