MICARIS – system metadanych o historycznej kartografii górniczej

Artur Krawczyk
Akademia Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

geomatyka; geoinformatyka; górnictwo; system informacji przestrzennej; treści cyfrowe; metadane; normy; standaryzacja

Pełny tekst:

PDF