Modelowanie przestrzeni budowli w GIS dla celów wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym

Konrad Eckes
Akadema Górniczo-Hutnicza
Polska

Słowa kluczowe:

modelowanie budowli; zarządzanie kryzysowe; analizy w GIS; relacje przestrzenne

Pełny tekst:

PDF