Wybrane problemy wizualizacji w skali l :50 000 treści Wielorozdzielczej Bazy Danych Topograficznych

Joanna Bac-Bronowicz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Polska

Andrzej Głażewski
Politechnika Warszawska
Polska

Paweł Kowalski
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

baza danych topograficznych; mapa topograficzna; wizualizacja kartograficzna; bazy typu MRDB

Pełny tekst:

PDF