Informacja przestrzenna o prądach morskich w planowaniu akcji ratowniczych na morzu

Jerzy Pyrchla
Akademia Marynarki Wojennej
Polska

Marek Przyborski
Akademia Marynarki Wojennej
Polska

Słowa kluczowe:

poszukiwanie i ratownictwo; modele hydrodynamiczne; predykcja zjawisk hydrodynamicznych; modelowanie matematyczne

Pełny tekst:

PDF