Możliwości gromadzenia danych przestrzennych w praktyce działania organów administracji samorządowej

Małgorzata Hanzl
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

system informacji przestrzennej; planowanie przestrzenne; zagospodarowanie przestrzenne; dane przestrzenne; władze lokalne

Pełny tekst:

PDF