Wykorzystanie odwzorowań anamorficznych w prezentacjach kartograficznych opartych na danych wektorowych VMap L2

Sylwia Garbarczyk-Walus
Politechnika Warszawska
Polska

Słowa kluczowe:

odwzorowania anamorficzne; prezentacje kartograficzne; VMap L2

Pełny tekst:

PDF