Analiza wypełnienia leśnej przestrzeni na podstawie modeli typu CAD

Marcin Chirrek
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Paweł Strzeliński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Agata Wencel
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Damian Sugiero
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Andrzej Węgiel
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Polska

Słowa kluczowe:

buczyna karpacka; modele CAD; przestrzeń drzew

Pełny tekst:

PDF