Regionalne systemy informacji przestrzennej w województwie dolnośląskim w kontekście wdrażania dyrektywy INSPIRE w Polsce

Jan Blachowski
Politechnika Wrosławska
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroclawiu
Polska

Przemysław Malczewski
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu
Polska

Iwona Nakonieczna
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; Dolnośląski System Informacji Przestrzennej; internetowe portale mapowe; regionalne planowanie przestrzenne; metadane

Pełny tekst:

PDF