Geoinformacja w diagnozowaniu, monitorowaniu i prognozowaniu zmian w przestrzeni

Zygmunt Ziobrowski
Instytut Rozwoju Miast
Polska

Aleksander Böhm
Politechnika Krakowska
Polska

Słowa kluczowe:

geoinformacja; diagnozowanie; monitoring; prognozowanie

Pełny tekst:

PDF