Technologie informacyjne jako narzędzie udziału społecznego w kształtowaniu przestrzeni

Małgorzata Hanzl
Politechnika Łódzka
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; partycypacja społeczna; technologie informacyjne; SIP

Pełny tekst:

PDF