Implementacja dyrektywy INSPIRE w Polsce: stan aktualny, problemy i wyzwania

Jerzy Gaździcki
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
Rada ds. Implementacji INSPIRE
Polska

Słowa kluczowe:

INSPIRE; infrastruktura informacji przestrzennej; geoinformacja

Pełny tekst:

PDF