Dane geodezyjne a planowanie przestrzenne

Kazimierz Bujakowski
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Maria Kolińska
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Andrzej Karpierz
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Słowa kluczowe:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; podział nieruchomości; przeznaczenie gruntów

Pełny tekst:

PDF