Przekształcenia przestrzeni geograficznej a rozwój miasta na przykładzie Krakowa

Kazimierz Bujakowski
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Agnieszka Czerwińska
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Renata Filip
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Jan Barański
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Andrzej Nowicki
Urząd Miasta Krakowa
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie przestrzenne; monitorowanie zmian zagospodarowania terenu; rozwój miasta

Pełny tekst:

PDF