Inwentaryzacja i monitoring pokrycia terenu w Europie: pierwszy produkt serwisu szybkiej ścieżki GMES

Elżbieta Bielecka
Instytut Geodezji i Kartografii
Polska

Słowa kluczowe:

CORINE Land Cover; pokrycie terenu; monitoring; GMES

Pełny tekst:

PDF