Doświadczenia dotyczące wykorzystania technik komputerowych do wspomagania realizacji zadań gminy związanych z instrumentem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na przykładzie Wrocławia

Jadwiga Brzuchowska
Politechnika Wrocławska
Biuro Rozwoju Wrocławia
Polska

Słowa kluczowe:

planowanie miast; gospodarka przestrzenna; plany miejscowe; proces planowania; miejski system informacji przestrzennej

Pełny tekst:

PDF