Informacja przestrzenna w prawie administracyjnym

Grażyna Szpor
Cardinal Stefan Wyszyński University, Warsaw
Faculty of Law and Administration
Polska

Słowa kluczowe:

przestrzenna; informacja; administracja; prawo; informatyzacja; komputeryzacja

Pełny tekst:

PDF (English)