Wizualizacja danych morskich za pomocą GMT

Bogusz Piliczewski
Institute of Meteorology and Water Management, Maritime Branch in Gdynia
Polska

Słowa kluczowe:

automatyzacja; mapowanie; wizualizacja; skrypt; otwarte oprogramowanie

Pełny tekst:

PDF (English)