Analiza GIS zmienności ekotonu

Vilém Pechanec
Palacky University in Olomouc
Czechy

Helena Kilianová
Palacky University in Olomouc
Czechy

Vít Voženílek
Palacky University in Olomouc
Czechy

Słowa kluczowe:

ekotony; analizy przestrzenne; zmiany użytkowania terenu

Pełny tekst:

PDF