Od map na glinianych tablicach do pierwszego atlasu świata - mapy kartograficzne jako dziedzictwo kulturowe

Mirjanka Lechthaler
Vienna University of Technology
Department of Geoinformation and Cartography
Austria

Słowa kluczowe:

historia kartografii; wizualizacja kartograficzna; mapy jako dzieło dziedzictwa kulturowego

Pełny tekst:

PDF (English)