Zastosowanie i walidacja krigingu resztowego do interpolacji miesięcznych sum pola opadu atmosferycznego w Polsce

Maciej Kryza
Wrocław University
Institute of Geography and Regional Development
Department of Meteorology and Climatology
Polska

Słowa kluczowe:

opady atmosferyczne; interpolacja przestrzenna; kriging resztowy; Polska

Pełny tekst:

PDF (English)