Analityczne narzędzia business intelligence w bazach danych przestrzennych

Jędrzej Gąsiorowski
Institute of Geodesy and Cartography, Warsaw
Polska

Słowa kluczowe:

bazy danych przestrzennych; business intelligence; hurtownie danych; OLAP; eksploracja danych

Pełny tekst:

PDF (English)