Możliwości i ograniczenia stosowania danych satelitarnych do budowy baz topograficznych i kluczowych baz tematycznych w państwach członkowskich UE

Dariusz Dukaczewski
Institute od Geodesy and Cartography, Warsaw
Polska

Słowa kluczowe:

dane i produkty satelitarne; pojemność informacyjna; baza danych topograficznych

Pełny tekst:

PDF (English)