Wykorzystanie metod geoprzestrzennych w ustalaniu rozmieszczenia populacji ryb pelagicznych

Vlado Dadić
Institute of Oceanography and Fisheries, Split
Chorwacja

Vjekoslav Tičina
Institute of Oceanography and Fisheries, Split
Chorwacja

Damir Ivanković
Institute of Oceanography and Fisheries, Split
Chorwacja

Słowa kluczowe:

rozmieszczenie populacji ryb pelagicznych; interpolacja geoprzestrzenna

Pełny tekst:

PDF (English)